Diskalkuli-Dispraksi

DİSLEKSİ (OKUMA BOZUKLUĞU):  Disleksi, akıcı okuma ve okuduğunu anlama sorunuyla kendisini gösteren nörolojik temelli bir öğrenme güçlüğüdür. Disleksinin temelinde sesleri farketme, çözümleme, harfe dönüştürme, işitsel kısa süreli bellek…
dikkateksikligi
9 Aralık 2019