Adana – Karaisalı Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ( DEHB ) , okul öncesi dönem ve okul çağı çocuklarda belirgin hale gelen , yaşam boyu gözlenebilen , bireyin yaşına ve gelişim düzeyine uygun olmayan dikkat sorunları , aşırı hareketlilik , dikkat ve konsantrasyon bozukluğu , dürtüsellik ( isteklerini erteleyememe , aklına geleni yapma , sonuçlarını düşünmeden hareket etme vs . ) belirtileri ile tanımlanan ruhsal bir bozukluktur . DEHB kişileri sürekli takip eden bir hastalık olduğu gibi çocuklarda daha sık gözlemlenir ve yaş ilerledikçe belirtilerini kaybeder .

Dikkat Eksikliği, Mental bozuklukların tanısal ve istatistiksel el kitabı olarak tanımlanana DSM-5 ‘e göre sendromun adı , Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ‘ dur.

Her dikkatsizlik , aşırı hareketlilik ya da dürtüsellik DEHB midir ?

Dikkatsizlik , aşırı hareketlilik ya da dürtüsellik gibi belirtiler tüm insanların yaşamı boyunca   dönem dönem görülebilmektedir. Fakat DEHB tanısı alan kişilerde bu belirtiler daha sık , daha şiddetli ve bireyin yaşamını olumsuz etkilemektedir .

Adana – Karaisalı Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ( DEHB ) , özgül öğrenme güçlüğünün alt tipidir . Özgül Öğrenme Güçlüğü olarak bilinen 3 ana güçlük ; Disleksi , Diskalkuli , Disgrafi ‘dir .Genellikle dikkat eksikliği ile birlikte gözlemlenmiştir. Dikkat eksikliği bozukluğu uzun yıllar bir hastalık olarak kabul edilmemiştir .  Geçmişte DEB hastalık olarak tanımlanmadığı için bu hastalığa sahip  bir çok kişi  hayatın boyunca sürekli başarısız olarak , akademik başarıları düşük  bir birey olarak kabul edilmiş ve toplumdan dışlanılmıştır .

Adana – Karaisalı’da DEHB Son Yıllarda Neden Arttı / Arttı mı?

Adana – Karaisalı’da DEHB şu an ki çağımızda ortaya çıkan bir hastalık olamamasına rağmen öğretmenler ve ebeveynler tarafından  “ Son zamanlar da çocuğum neden yerinde durmuyor, ne oldu  da bu kadar dikkatsiz oldu”  gibi sorular yöneltmektedirler ve bu hastalığın sanki daha yeni yeni ortaya çıktığını vurgulamaktadırlar . Ancak DEHB’li çocuklarda geçmişte de Adana – Karaisalı’da sürekli karşılaşılmaktaydı . Değişen tek durum geçmiş yıllarda DEHB’li çocuklara farklı gözle ile bakılmaktaydı ( örneğin ; dik kafalı , söz dinlemeyen başına buyruk ) şeklinde nitelendiriliyordu . Geçmişten günümüze dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun belirtileri konusunda öğretmenler ve ebeveynlerin farkındalığının artması ve bununla beraber DEHB alanın da yapılan çalışmaların artması ile birlikte uzmanlara daha sık başvurulmaktadır.

Adana – Karaisalı – Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri Ne Zaman Başlar ?

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu çocuklarda en sık tanısı konulan bozukluk olarak olmasına ve genel olarak 3 yaş civarında okul öncesi dönemde belirtilerini göstermeye başlamasına rağmen bazı durumlarda okula başlamadan maalesef fark edilmemektedir. Bu sebeple okul döneminde eğitim hayatında uzun yazılar okuma , odaklanma , derslerini takip edip ödevlerini zamanında teslim etme , eşyalarını kaybetmeme unutmama , oturması gereken zamanlarda yerine oturması sırasını beklemesi gibi yapması gereken beklenilen davranışlar okul öncesi dönem ve ilkokulun başlangıç döneminde fark edilir ve DEHB tanısı konulur .

Adana – Karaisalı – DEHB’nin Temel Özellikleri Nelerdir ?

Adana – Karaisalı – Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunun  başlıca özellikleri arasında çocuğun gelişim dönemine uygun olmayan ve günlük yaşamını olumsuz etkileyen 3 temel belirtisi bulunmaktadır.

 • Dikkat Eksikliği
 • Aşırı Hareketlilik
 • Dürtüsellik

Adana – Karaisalı’da – Çocuıklarda Dikkat Eksikliği

Adana – Karaisalı – Dikkat eksikliği dikkat süresinin ve yoğunluğunun çocuğun yaşından beklenenden az olmasıdır. Dikkat eksikliği olan çocuklar genellikle detaylara önem vermeyen , okul derslerinde ve ödevlerinde dikkatsizce hatalar yapan verilen sorumluluklarda görevlerde dikkatini sürdürmekte güçlük çeken çocuklardır .

Adana – Karaisalı Dikkat Dağınıklığı Belirtileri” adlı yazıyı okumak için tıklayınız.

Adana – Karaisalı – Çocuklarda Aşırı Hareketlilik

Adana – Karaisalı – Aşırı hareketlilik çocuklarda genellikle gelişim düzeyinin beklenilen olması gerekenden daha fazla hareketli olma halidir. Aşırı hareketli çocuklar yapılan etkinliklere sessiz katılamama  , yeri ve zamanı uygun olmayan ortamlarda koşma , zıplama , atlama gibi devamlı hareket halinde görülürler. Genellikle de okul “ çok konuşan “ olarak itham edilirler. Aileleri tarafından ise “ yerinde durmayan çocuk” olarak nitelendirilirler.

 

Adana – Karaisalı – Çocuklarda Dürtüsellik

Adana – Karaisalı – Dürtüsellik çocuğun davranışlarına yaşından beklenilen ölçüde karşı koyamamasıdır. Dürtüselliği olan çocuklar öğretmenleri tarafından sırasını beklemeyen , parmak kaldırmadan cevap veren , sürekli söz kesen , aklına geleni o anda söylesen sonrasını beklemeyen , sonuçlarını yaptırımlarını düşünmeden hareket eden çocuklar olarak tanımlanırlar .

DEHB tanısı alan çocukların davranışları bazen aynı olsa da çoğu zaman özellikleri benzer olmak zorunda değildir. DEHB’in farklı tipleri vardır bu nedenle farklı çocuklarda farklı özellikler görülebilir. Tanı alan çocukların özelliklerinin farklı olmasının bir başka sebebi ise DEHB’in şiddetli olmasıdır.  DEHB şiddeti 3 farklı türde görülmektedir.

 • Hafif Düzey :Çocuğun akademik ve sosyal alanda davranışlarının hafif düzeyde etkilenmesidir.
 • Orta Düzey : Akademik ve sosyal alanda işlevler orta düzeydedir.
 • Şiddetli Düzey :Çocuğun yaşamını birden fazla alanda önemli düzeyde etkilemesidir.

 

DİKKAT EKSİKLİĞİ / HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞUNUN ALT TİPLERİ NELERDİR?

Temel belirtilerin dağılımına göre 3 alt tipi vardır ;

 • Birleşik tip
 • Dikkat eksikliği baskın tip
 • Aşırı hareketlilik baskın tip

 

Birleşik Tip

Hem aşırı hareketlilik ve dürtüsellik belirtilerinin hem de dikkat eksikliği belirtilerinin yoğun olarak görüldüğü tiptir. DEHB ’ in en sık görülme biçimidir.

 

Dikkat Eksikliği Baskın Tip

Dikkat eksikliği belirtilerinin yoğun olduğu ancak aşırı hareketliliğin ve dürtüsellik belirtilerinin sıklıkla olmadığı tiptir. Bu çocuklar çoğunlukla başkaları tarafından daha çok sakin ,  yaptığı faaliyetlerde yavaş olarak adlandırılırlar . Kendi kendilerine zaman geçirip hayal kururlar. Dağınık ve unutkanlardır .

Aşırı Hareketlilik – Dürtüsellik Baskın Tip

Aşırı hareketlilik ve dürtüsellik yoğun olarak olmasına rağmen dikkat eksikliği tanı alacak kadar şiddetli değildir . Bu tip daha çok çocuk ve gençlerde ergenlerde davranım sorunları daha çoktur . Öğretmenlerinin ve ebeveynlerinin temel yakınmaları ;

 • Sürekli kıpır kıpır hareket halinde
 • Derste söz hakkı almadan sorulara cevap veriyor
 • Sırasını beklemiyor
 • Söz verdiği saatlerde eve dönmüyor
 • Okuldan ya da gittiği kurslardan sürekli şikayet geliyor

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu sadece çocuklarda görülen bir ruhsal bozukluk değildir . DEHB tanısı alan çocukların büyük bir kısmı ergenlik döneminde  , yarısı ise yetişkinlik döneminde belirtileri devam etmektedir .  DEHB  diğer tip ruhsal bozukluklarla ( depresyon , kaygı bozukluğu , tip bozukluğu , uyku bozukluğu gibi ) bozuklukların birlikteliği sıkça görülmektedir .

 

SİZ DE ÇOCUĞUNUZDA DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORSANIZ

BİZE ULAŞIN

Adana – Karaisalı Dikkat Eksikliği Merkezi: 0535 610 11 24

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x