Bu bozukluğun ne dereceye kadar çevresel yada biyolojik kaynaklı olduğu halen tam olarak anlaşılmamıştır.Dikkat Dağınıklığı ;araştırmalar hem genetik hemde sosyal çevresel öncüllere işaret eder.Birçok araştırmacı genetik kalıtım gibi biyolojik etkenlerin DEHB bin ortaya çıkışında daha önemli öncüller olduğunun anlaşılacağına inanıyor.bununla birlikte biyolojik bir temel konusunda kein sonuçlara ulaşılması için daha fazla araştırma yürütülmesi gerekiyor.Hiperaktifliğin psikolojik nedenlerine yönelik araştırmalar da benzer şekilde kesin olmayan sonuçlar ortaya koymuşsada öyle görünüyorki mizaç ve öğrenme nedensel etkenler arasındadır. Bir çalışmaya göre aile patolojisi özelliklede anne babanın kişiliği çocuğa aktarılabilir.

 

Günümüzde DEHB nin birden çok neden ve etkisi olduğu düşünülüyor. DEHB de hangi neden yada nedenlerin rol oynadığı belirlensede bozukluğun altındaki işleyişin daha iyi anlaşılması ve keşfedilmesi gerekiyor. Beyinde işleyen süreçlerin çocuğun davranışında ket vurmayı önleyici bir etki yarattığı genel olarak kabul görüyor. Yeni çalışmalarda DEHB olan çocuklarda görülen elektroansefalogram örüntülerinin DEHB olmayan çocuklardan farklı olduğunu gösteriyor.Bununla birlikte günümüzde kuramcılar bu merkezi sinir sistemi süreçleri üzerinde bir görüş birliğine varabilmiş değil.