Hiperaktivite olarakta anılan dikkat eksikliği / hiperaktivite bozukluğu (DEHB) karakteristik özelliği çocuklarda göreve yönelik etkin davranışı engelleyen güçlükler özelliklede itkisellik amaçsızca yada gelişi güzel koşuşturma yada huzursuzlanma gibi aşırı yada abartılı motor etkinlikler ve dikkati koruma güçlüğü olan bir bozukluktur. Hiperaktif çocukların dikkati kolaylıkla dağılır talimatlara uymakta ya da onlara yönelik beklentileri yanıtlamakta yetersiz kalır. Belki de davranış sorunları yüzünden hiperaktif çocukların zeka düzeyleri genellikle düşüktür ve ortalamanın yaklaşık 7 ila 15 IQ puanı altındadır. Hiperaktif çocuklar aynı zamanda sürekli konuşma ve sosyal açıdan zorlayıcı ve olgunlaşmamış olma eğilimindedir. Yeni araştırmalar DEHB sergileyen birçok çocuğun zayıf eğitimsel işlevlerle ilgili nöropsikolojik testlerde yetersizlikler sergilediğini gösteriyor.

 

DEHB sergileyen çocuklar genellikle itlisellikleri ve aşırı hareketlilikleri nedeniyle birçok sosyal sorun yaşar.Hiperaktif çocuklar çok zaman kurallara uymadıkları için anne babalarıyla da geçinemezler.Davranış sorunları yüzünden yaşıtları tarafından da olumsuz görülürler.Bununla birlikte her ne kadar aşırı hareketlilikleri yerinde duramamaları ve dikkat dağınıklığı kaygı belirtisi olarak görülsede genel olarak hiperaktif çocuklar kaygılı değildir.Okulda genellikle başarısız olur okuma güçlüğü yada okulda öğretilen temel konuları öğrenme güçlüğü gibi spesifik öğrenme yetersizlikleri sergilerler. Hiperaktif çocuklar ilkokul çağlarında da davranış sorunları sergilerler .Aşağıdaki vaka tipik bir klinik tabloyu gösterir.

 

Akıl sağlığı kuruluşlarında görülen çocuklarda DEHB belirtileri görece yaygındır.Aslına bakılırsa akıl sağlığı ve pediatri kuruluşlarına başvuran çocukların çoğu hiperaktiftir ve bu bozukluğun okul çağındaki çocuklarda %3 ile 5 oranında görüldüğü düşünülmektedir. Bozukluğa en çok ergenlik dönemi öncesi erkek çocuklarda rastlanır.Erkek çocuklarda kızlara oranla altı ila dokuz kat daha yaygındır.DEHB en çok sekiz yaşından önce görülür ve bundan sonra sıklığı ve epizot uzunluğu azalır.Aynı zamanda DEHB ‘nin daha ele alacağımız karşıt olma karşıt gelme bozukluğu gibi bozukluklarla eş zamanlı olduğuda görülmüştür. Dikkat toplamada zorlanma gibi çeşitli rezidüel sorunlar ergenlik ve yetişkinlik döneminede taşınabilir.Ancak göreceğiniz gibi kimi otoriteler bu sendromun yetişkinlerde görülmesinin inandırıcı olmadığını düşünmektedir.DEHB çeşitli kültürlerde görülür örneğin 10 avrupa ülkesinden 1573 çocuk üzerinde yürütülen yeni bir çalışmaya göre DEHB çalışmaya konu olan ülkelerin hepsinde benzer semptomlarla görülmüş ve çocukların çok çeşitli alanlarda bozulmalar sergilediği bildirilmiştir. Bu bakımdan daha önce bildirilen DEHB örneklemlerinden anlatılan çocuklara benzerler.