Günümüzde, öğrencilerin başarılı bir akademik kariyere sahip olmaları, onların kişisel, sosyal ve mesleki gelişimlerini desteklemekte büyük önem taşır. Ancak, birçok öğrenci dikkat eksikliği sorunuyla karşılaşmaktadır. Dikkat eksikliği, öğrencinin dikkatini yoğunlaştırmada zorluk çektiği, dağınık olduğu ve sürekli olarak dikkatini dağıtan uyaranlara karşı hassas olduğu bir durumdur. Bu makalede, dikkat eksikliğinin okul başarısına olan olumsuz etkisi üzerinde durulacak, bu sorunun nedenleri ve çözüm yolları ele alınacaktır.

Dikkat eksikliği, öğrencinin öğrenme sürecinde bir dizi zorlukla karşılaşmasına neden olabilir. Öğrenci, derslerdeki bilgilere odaklanmakta zorlanabilir, dikkati kolayca dağılabilir ve görevlerini tamamlamak için gereken süreyi yönetmekte güçlük çekebilir. Bu durum, öğrencinin okul başarısını olumsuz yönde etkileyebilir. Dikkat eksikliği olan öğrenciler genellikle sürekli olarak ilgi gerektiren görevlerde başarısız olabilirler, ödevlerini tamamlamakta güçlük çekerler ve sınavlarda düşük puanlar alabilirler.

Dikkat eksikliği sorununun kaynakları arasında genetik faktörler, beyin kimyasındaki dengesizlikler, çevresel etkenler ve öğrenme güçlükleri sayılabilir. Genetik faktörler, bir kişinin dikkat düzeyini etkileyen bazı kalıtımsal özellikleri içerir. Beyin kimyasındaki dengesizlikler, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun (DEHB) bir bileşeni olarak düşünülmektedir. Çevresel etkenler arasında aile ilişkileri, ebeveyn tutumu, okul ortamı ve stres faktörleri yer alır. Öğrenme güçlükleri de dikkat eksikliğinin okul başarısını olumsuz etkileyen bir faktördür, çünkü öğrenci zorluk yaşadığı konulara odaklanmakta daha da güçlük çekebilir.

Dikkat eksikliği olan öğrenciler için başarıyı artırmak amacıyla çeşitli stratejiler kullanılabilir. Öncelikle, öğretmenlerin ve velilerin dikkat eksikliği problemini tanımaları ve öğrenciyi desteklemek için işbirliği yapmaları önemlidir. Öğrenciye uygun öğrenme ortamları sağlanabilir, dikkatini dağıtan uyaranlar minimize edilebilir ve görevleri daha küçük parçalara bölerek yönetilebilir hale getirilebilir. Öğrenciye düzenli ve yapıcı geri bildirimler verilmesi, öğrenme sürecindeki ilerlemesini takip etmek için önemlidir. Ayrıca, öğrenciye dikkatini yönlendirmesi için stratejiler öğretilebilir, zaman yönetimi becerileri geliştirilebilir ve öğrenme güçlüklerine özel destek sağlanabilir.

Dikkat eksikliği olan öğrencilerin okul başarısını artırmak için ailelerin de önemli bir rolü vardır. Aileler, çocuklarını destekleyici bir ortamda büyütmek için çaba göstermelidirler. Rutinlerin oluşturulması, sabahları düzenli bir şekilde uyanma ve okula gitme alışkanlıklarının geliştirilmesi, sağlıklı bir beslenme düzeninin sürdürülmesi ve yeterli uyku alışkanlıklarının oluşturulması dikkat eksikliği sorunuyla başa çıkmada yardımcı olabilir. Ayrıca, aileler öğrencilerin ödevlerini takip etmeli, öğrenme materyallerini düzenleyip organize etmelerine yardımcı olmalı ve öğrencilerin okulda yaşadıkları zorlukları anlamalarına ve destek vermelerine olanak tanımalıdır.

Uzman desteği dikkat eksikliğinin çözümünde önemli bir yere sahiptir. Dikkat ölçen testler ile çocuğun dikkat seviyesi ölçülerek gerektiğinde gerekli destek sağlanabilir.

Sonuç olarak, dikkat eksikliği sorunu okul başarısını olumsuz yönde etkileyebilir. Ancak, dikkat eksikliği olan öğrenciler için uygun destek ve stratejiler uygulandığında başarıyı artırmak mümkündür. Öğretmenler, aileler ve diğer ilgili paydaşlar arasında işbirliği yaparak dikkat eksikliği sorununu tanımak, öğrencilere uygun ortamlar sağlamak ve öğrenme süreçlerini desteklemek önemlidir. Her çocuğun kendi bireysel ihtiyaçları ve güçlü yönleri olduğunu unutmamak ve dikkat eksikliği sorununa yönelik bireyselleştirilmiş bir yaklaşım benimsemek, öğrencilerin akademik başarılarını artırmada önemli bir adımdır.  Gerektiğinde aile, çocuğu için uzman desteği almalıdır.
Kurumumuz Dikkat eksikliği konusunda bir telefon kadar size yakındır.
Ücretsiz bilgi ve randevu için 0538 404 6 405 numaramızı arayabilirsiniz.